Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR S.A.

Ulgix

Dzięki wizerunkowi celebryty (Agnieszki Pilaszewskiej), który uwiarygadniał powszechności problemu oraz dzięki metaforze użytej w demo, konsument miał możliwość dostrzec podstawowe przewagi konkurencyjne: szybkość działania, komfort stosowania. Ponadto udało się w komunikacji odseparować preparat Ulgix Wzdęcia od jedzenia – generycznego połączenia w kategorii – co dodatkowo wyróżniło spot na tle działań konkurencji.

    Kontakt

    © All rights reserved for San Markos 2021